Termeni și condiții

Extras din contract cadru:

8.1.2 Garanția calității

 
 
 
 
 

a) Prestatorul se obligă să remedieze deficiențele comunicate de achizitor astfel: Achizitorul pozează deficiențele constatate și le trimite în termen de maxim 24 de ore de la efectuarea ședinței pe Whatsapp la numărul de telefon 0729 06 20 60 sau prin email la [email protected] În cazul în care deficiențele nu se pot remedia printr-o intervenție rapidă și punctuală, se va efectua o ședință similară cu cea efectuată prin care se vor remedia punctele comunicate. Data și ora noii ședințe de curățenie se va stabili de comun acord.

b) Garanția calității descrisă la punctul 8.1.2 litera a) se va acorda o singură dată după fiecare ședință din cadrul abonamentelor și este valabilă o singură dată pentru ședința individuală de curățenie.

Termeni – Contract cadru

Ultima actualizare: 03.10.2020

1. Introducere

Acești Termeni și condiții se aplică acestui site web și tranzacțiilor legate de produsele și serviciile noastre. Este posibil să fiți legat de contracte suplimentare legate de relația dvs. cu noi sau de orice produse sau servicii pe care le primiți de la noi. În cazul în care prevederile contractelor suplimentare intră în conflict cu prevederile acestor Termeni, prevederile acestor contracte suplimentare vor controla și vor prevala.

2. Conectare / înregistrare

Prin înregistrarea, accesarea sau utilizarea în alt mod a acestui site web, sunteți de acord să fiți obligați de acești Termeni și condiții stabiliți mai jos. Simpla utilizare a acestui site implică cunoașterea și acceptarea acestor Termeni și condiții. În unele cazuri particulare, vă putem cere, de asemenea, să fiți de acord în mod explicit.

3. Proprietatea intelectuală

Noi sau licențiatorii noștri deținem și controlăm toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală de pe site și datele, informațiile și alte resurse afișate de sau accesibile pe site.

3.1 Toate drepturile sunt rezervate

Cu excepția cazului în care conținutul specificat impune altfel, nu vi se acordă licență sau orice alt drept în baza drepturilor de autor, a mărcii comerciale, a brevetelor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală. Acest lucru înseamnă că nu veți utiliza, copia, reproduce, efectua, afișa, distribui, încorpora în orice suport electronic, modificați, inversați, decompilați, transferați, descărcați, transmiteți, generați bani, vindeți, comercializați sau comercializați orice resurse de pe acest site web. sub orice formă, fără permisiunea noastră prealabilă scrisă, cu excepția și numai în măsura în care se stipulează altfel în reglementările legii obligatorii (cum ar fi dreptul de a cita).

4. Proprietate terță parte

Site-ul nostru web poate include hyperlinkuri sau alte referințe la site-urile web ale altor părți. Nu monitorizăm și nu examinăm conținutul site-urilor web ale altor părți care sunt conectate de pe acest site web. Produsele sau serviciile oferite de alte site-uri web vor fi supuse Termenilor și condițiilor aplicabile ale acestor terțe părți. Opiniile exprimate sau materialele care apar pe aceste site-uri web nu sunt neapărat partajate sau aprobate de noi.

Nu vom fi responsabili pentru practicile de confidențialitate sau conținutul acestor site-uri. Veți suporta toate riscurile asociate cu utilizarea acestor site-uri web și a oricăror servicii terțe conexe. Nu vom accepta nicio responsabilitate pentru orice pierdere sau deteriorare în orice mod, oricât ar fi cauzat, ca urmare a dezvăluirii informațiilor personale către terți.

5. Utilizare responsabilă

Vizitând site-ul nostru web, sunteți de acord să îl utilizați numai în scopurile prevăzute și permise de acești Termeni, orice contracte suplimentare încheiate cu noi și legile, reglementările și practicile online general acceptate și liniile directoare din industrie. Nu trebuie să utilizați site-ul sau serviciile noastre pentru a utiliza, publica sau distribui orice material care constă din (sau este legat de) software de calculator rău intenționat; utilizați datele colectate de pe site-ul nostru web pentru orice activitate de marketing direct sau desfășurați orice activitate sistematică sau automatizată de colectare a datelor pe sau în legătură cu site-ul nostru web.

Angajarea în orice activitate care cauzează sau poate provoca daune site-ului sau care interferează cu performanța, disponibilitatea sau accesibilitatea site-ului este strict interzisă.

6. Politica de rambursare și returnare

6.1 Dreptul de retragere

Aveți dreptul să vă retrageți din acest contract în termen de 14 zile fără a oferi niciun motiv, dacă serviciile nu au fost prestate.

Perioada de retragere va expira după 14 zile de la data încheierii contractului, dacă serviciile nu au fost prestate.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați despre decizia dvs. de a vă retrage din acest contract printr-o declarație fără echivoc (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail). Detaliile noastre de contact pot fi găsite mai jos. Puteți utiliza modelul de formular de retragere atașat , dar nu este obligatoriu.

Dacă utilizați această opțiune, vă vom comunica fără întârziere o confirmare de primire a unei astfel de retrageri pe un suport durabil (de exemplu prin e-mail).

Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient să trimiteți comunicarea dvs. cu privire la exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

6.2 Efectele retragerii

Dacă vă retrageți din acest contract, vă vom rambursa toate plățile primite de la dvs., inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din alegerea dvs. pentru un tip de livrare, altul decât cel mai scump tip de livrare standard oferit de noi), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile din ziua în care suntem informați cu privire la decizia dvs. de a vă retrage din acest contract. Vom efectua o astfel de rambursare utilizând același mijloc de plată pe care l-ați utilizat pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care ați convenit în mod expres altfel; în orice caz, nu veți suporta nicio taxă ca urmare a unei astfel de rambursări.

Dacă ați solicitat să începeți prestarea de servicii în perioada de retragere, ne veți plăti o sumă care este proporțională cu ceea ce a fost furnizat până când ne-ați comunicat retragerea dvs. din acest contract, în comparație cu acoperirea integrală a contractului .

Vă rugăm să rețineți că există unele excepții legale de la dreptul de retragere și, prin urmare, unele articole nu pot fi returnate sau schimbate. Vă vom anunța dacă acest lucru se aplică în cazul dvs. particular.

7. Trimiterea ideilor

Nu trimiteți idei, invenții, lucrări de autor sau alte informații care pot fi considerate propria proprietate intelectuală pe care doriți să ni le prezentați, cu excepția cazului în care am semnat mai întâi un acord privind proprietatea intelectuală sau un acord de nedivulgare. Dacă ni-l dezvăluiți în absența unui astfel de acord scris, ne acordați o licență mondială, irevocabilă, neexclusivă, fără drepturi de autor pentru a utiliza, reproduce, stoca, adapta, publica, traduce și distribui conținutul dvs. în orice suport existent sau viitor .

8. Încetarea utilizării

Putem, la propria noastră discreție, în orice moment să modificăm sau să întrerupem accesul, temporar sau permanent, la site-ul web sau la orice Serviciu de pe acesta. Sunteți de acord că nu vom fi răspunzători față de dvs. sau de nicio terță parte pentru orice astfel de modificare, suspendare sau întrerupere a accesului dvs. sau utilizării site-ului web sau a conținutului pe care l-ați partajat pe site. Nu veți avea dreptul la nicio compensație sau altă plată, chiar dacă anumite caracteristici, setări și / sau orice Conținut pe care ați contribuit sau pe care ați ajuns să vă bazați, sunt pierdute definitiv. Nu trebuie să ocoliți sau să ocoliți sau să încercați să ocoliți sau să ocoliți orice măsuri de restricționare a accesului pe site-ul nostru web.

9. Garanții și răspundere

Nimic din această secțiune nu va limita sau exclude nicio garanție implicită de lege care ar fi ilegală limitarea sau excluderea. Acest site web și întregul conținut de pe site sunt furnizate „așa cum este” și „așa cum este disponibil” și pot include inexactități sau erori tipografice. Renunțăm în mod expres la toate garanțiile de orice fel, fie ele exprese sau implicite, cu privire la disponibilitatea, acuratețea sau completitudinea conținutului. Nu oferim nicio garanție că:

  • acest site web sau produsele sau serviciile noastre vor satisface cerințele dvs.;
  • acest site web va fi disponibil în funcție de perioada de uptime oferită de firma de găzduire, adică 99%, în timp util, sigur și pe cât posibil fără erori;
  • calitatea oricărui produs sau serviciu cumpărat sau obținut de dvs. prin intermediul acestui site web va satisface așteptările dumneavoastră.

Nimic din acest site web nu constituie sau este menit să constituie, sfaturi juridice, financiare sau medicale de orice fel. Dacă aveți nevoie de sfaturi, ar trebui să consultați un profesionist corespunzător.

Următoarele dispoziții ale acestei secțiuni se vor aplica în măsura maximă permisă de legea aplicabilă și nu vor limita sau exclude răspunderea noastră cu privire la orice problemă pe care ar fi ilegal sau ilegal pentru noi să ne limităm sau să ne excludem răspunderea. În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru orice daune directe sau indirecte (inclusiv orice daune pentru pierderea profiturilor sau veniturilor, pierderea sau corupția datelor, software-ului sau a bazei de date sau pierderea sau deteriorarea proprietății sau datelor) suportate de dvs. sau de orice terță parte parte, care decurge din accesul dvs. sau din utilizarea site-ului nostru web.

Cu excepția măsurii în care orice contract suplimentar prevede în mod expres altfel, răspunderea noastră maximă față de dvs. pentru toate daunele care rezultă din sau sunt legate de site-ul web sau de orice produse și servicii comercializate sau vândute prin intermediul site-ului web, indiferent de forma acțiunii judiciare care impune răspunderea ( indiferent dacă este vorba de contract, echitate, neglijență, conduită intenționată, delict sau altfel) se va limita la prețul total pe care ni l-ați plătit pentru achiziționarea unor astfel de produse sau servicii sau utilizarea site-ului web. O astfel de limită se va aplica în totalitate tuturor revendicărilor, acțiunilor și cauzelor de acțiune de orice fel și natură.

10. Confidențialitate

Pentru a accesa site-ul și / sau serviciile noastre, este posibil să vi se solicite să furnizați anumite informații despre dvs. în cadrul procesului de înregistrare. Sunteți de acord că orice informație pe care o furnizați va fi întotdeauna exactă, corectă și actualizată.

Luăm în serios datele dvs. personale și ne angajăm să vă protejăm confidențialitatea. Nu vom folosi adresa dvs. de e-mail pentru mesaje nesolicitate. Orice e-mailuri trimise de noi către dvs. vor fi numai în legătură cu furnizarea de produse sau servicii convenite.

11. Restricții la export / Conformitate legală

Accesul la site-ul web din teritorii sau țări în care conținutul sau achiziționarea produselor sau serviciilor vândute pe site-ul web este interzisă. Nu puteți utiliza acest site web încălcând legile și reglementările din România privind exportul.

12. Marketing afiliat

Prin acest site web ne putem angaja în marketing afiliat prin care primim un procent din sau un comision pentru vânzarea de servicii sau produse pe sau prin intermediul acestui site web. De asemenea, putem accepta sponsorizări sau alte forme de compensare a publicității de la companii. Această dezvăluire este destinată să respecte cerințele legale privind marketingul și publicitatea care se pot aplica, cum ar fi Regulile Comisiei federale pentru comerț din SUA.

13. Cesiune

Nu aveți dreptul să atribuiți, transferați sau subcontractați niciunul dintre drepturile și / sau obligațiile dvs. în conformitate cu acești Termeni și condiții, în totalitate sau parțial, unei terțe părți fără acordul nostru scris prealabil. Orice presupusă cesiune care încalcă această secțiune va fi nulă.

14. Încălcări ale acestor Termeni și condiții

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale noastre în baza acestor Termeni și Condiții, dacă încălcați în vreun fel acești Termeni și Condiții, putem lua măsurile pe care le considerăm adecvate pentru a face față încălcării, inclusiv suspendarea temporară sau definitivă a accesului dvs. la site-ul web, contactarea furnizorul dvs. de servicii de internet să solicite blocarea accesului la site-ul web și / sau inițierea de acțiuni în justiție împotriva dumneavoastră.

15. Despăgubire

Sunteți de acord să ne despăgubiți, să ne apărați și să ne mențineți inofensivi, de la și împotriva oricăror revendicări, răspunderi, daune, pierderi și cheltuieli, referitoare la încălcarea dvs. de către acești Termeni și condiții și legile aplicabile, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de confidențialitate. Ne veți rambursa cu promptitudine daunele, pierderile, costurile și cheltuielile legate de sau care decurg din astfel de reclamații.

16. Renunțare

Nerespectarea oricărei dispoziții prevăzute în acești Termeni și Condiții și în orice Acord sau neexercitarea oricărei opțiuni de reziliere nu va fi interpretată ca o renunțare la aceste prevederi și nu va afecta valabilitatea acestor Termeni și Condiții sau a oricărui Acord sau orice parte a acestuia, sau dreptul ulterior de a pune în aplicare fiecare dispoziție.

17. Limba

Acești Termeni și condiții vor fi interpretate și interpretate exclusiv în limba română. Toate notificările și corespondența vor fi scrise exclusiv în limba respectivă.

18. Întreg acord

Acești Termeni și condiții, împreună cu declarația noastră de confidențialitate și politica privind cookie-urile , constituie întregul acord între dvs. și Hofmann Cleaning SRL în legătură cu utilizarea dvs. de către acest site web.

19. Actualizarea acestor Termeni și condiții

Este posibil să actualizăm periodic acești Termeni și condiții. Este obligația dumneavoastră să verificați periodic acești Termeni și condiții pentru modificări sau actualizări. Data furnizată la începutul acestor Termeni și condiții este cea mai recentă dată de revizuire. Modificările aduse acestor Termeni și condiții vor intra în vigoare după publicarea acestor modificări pe acest site web. Utilizarea în continuare a acestui site web după publicarea modificărilor sau actualizărilor va fi considerată o notificare a acceptării dvs. de a respecta și de a fi obligat de acești Termeni și Condiții.

20. Alegerea legii și a jurisdicției

Acești Termeni și condiții vor fi guvernate de legile din România. Orice litigii legate de acești Termeni și Condiții vor fi supuse jurisdicției instanțelor din România. În cazul în care o parte sau o dispoziție a acestor Termeni și condiții este considerată de o instanță sau de o altă autoritate ca fiind invalidă și / sau inexecutabilă conform legislației aplicabile, această parte sau dispoziție va fi modificată, ștearsă și / sau aplicată în măsura maximă permisă, astfel încât să să dea efect intenției acestor Termeni și condiții. Celelalte prevederi nu vor fi afectate.

21. Informații de contact

Acest site web este deținut și operat de Hofmann Cleaning SRL.

Ne puteți contacta în legătură cu acești Termeni și condiții prin intermediul paginii noastre de contact .

Sau scriindu-ne sau prin e-mail la următoarea adresă: [email protected]
Str. Morii, nr 75, Crivăț, Călărași

Informațiile noastre legale și de reglementare complete pot fi găsite pe această pagină .

Contract cadru

1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Hofmann Cleaning – Hofmann Cleaning SRL, CIF 43113550, J51/544/2020, cu sediul social în Str. Morii, nr 75, Crivăţ, Călărași, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://cleaning-time.ro/ („Site-ul”)

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

2.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Hofmann Cleaning , va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de prestare a serviciilor, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul / preferinţele / obişnuințele dumneavoastră în cadrul Hofmann Cleaning , precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul Site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

2.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Hofmann Cleaning SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

3.1 Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți client al Site-ului, Hofmann Cleaning , Hofmann Cleaning SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Hofmann Cleaning , respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea, prestarea serviciilor şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, etc.

Temei: Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea serviciilor conform contractului cadru.

Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Hofmann Cleaning SRL pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Hofmann Cleaning , inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea și furnizarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Hofmann Cleaning SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci, imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului, pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Hofmann Cleaning , prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul completării formularului de contact. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră, în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Hofmann Cleaning SRL de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Hofmann Cleaning SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Hofmann Cleaning , prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră, pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Hofmann Cleaning SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Hofmann Cleaning SRL și va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Hofmann Cleaning SRL (de ex. în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Hofmann Cleaning SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Hofmann Cleaning SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Hofmann Cleaning SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Hofmann Cleaning SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate: pentru administrarea Site-ului; în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Hofmann Cleaning SRL prin intermediul Site-ului; pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui; pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor; pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege; atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

6. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Hofmann Cleaning SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

7. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Hofmann Cleaning , conform celor descrise în prezentul document;

Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Hofmann Cleaning SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.;

Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Hofmann Cleaning SRL a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;

Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Hofmann Cleaning SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice; dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care : persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv

(i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și

(ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Hofmann Cleaning SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos; în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Hofmann Cleaning SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Hofmann Cleaning SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă; dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: [email protected]

I. Termeni și definiţii:

1.1 Prestator: Compania Hofmann Cleaning SRL va fi menţionată ca prestator în acest document.

1.2 Achizitor şi Prestator – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

1.3 Preţul contractului: preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

1.4 Servicii: activităţi a căror prestare fac obiect al contractului; Tipul serviciilor pot fi: O ședință de curăţenie, Curăţenie personalizată, Curăţenie interioare, Abonament lunar cu 4 şedinţe, Abonament bilunar cu 2 şedinţe, Abonament personalizat, activități de curățenie conform anexa 2. Descrierea tipurilor de servicii este detaliată în Anexa 1 și/sau Anexa 2, parte integrantă a prezentului contract;

1.5 Durata contractului are înţelesul prevăzut la art.6; 1.6 Zi: zi calendaristică; an – 365 de zile;

1.7 Locaţii înseamnă adresa specificată de client în cererea de ofertă.

1.8 Proces-verbal înseamnă documentul redactat în două exemplare, ambele semnate de către reprezentanţii Părţilor, în care sunt consemnate tipul şi cantitatea serviciilor, mărfuri sau orice alte produse ce sunt comercializate sau executate de către Prestator;

1.9 Pierdere înseamnă orice pierdere sau daună suferită de către Achizitor sau Presator, ivită, cauzată prin nerespectarea sarcinilor, obligaţiilor fiecărei părţi, angajaţii, agenţii sau subcontractorii Prestatorului pe parcursul executării obligaţiilor sale potrivit acestui contract;

II. Părțile contractante:

2.1. Prestator: Hofmann Cleaning SRL, cu sediul în Str. Vidin Nr. 2 – Sector 2 , bucurești, înregistrată la ONRC cu nr. J51/544/2020, CUI 43113550, email [email protected], reprezentată de dl. Mihai Hofman, în calitate de Prestator, pe de o parte, și

2.2. Beneficiar persoana fizică sau juridică ce va plasa comanda prin intermediul unui formularul de comandă din cadrul site-ului https://cleaning-time.ro/, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte, au convenit se încheie prezentul contract de prestări de servicii, cu respectarea următoarelor clauze:

III. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit

3.3 Cuvinţele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi orice organizaţie având personalitate juridică.

3.4 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

IV. Obiectul contractului

4.1 Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de curăţenie, conform ofertei tehnice convenite prin completarea formularului și detaliată în Anexa 1 trimisă pe emailul achizitorului la plasarea comenzii, astfel cum au fost solicitate de către achizitor.

4.2 Lucrările suplimentare care nu sunt incluse în acest document vor necesita o plată suplimentară ce va fi facturată de către prestator.

V. Durata contractului

5.1. Contractul de servicii este valabil pentru perioada selectată în formularul de plasare al comenzii.

VI. Valoarea contractului

6.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea prezentului contract este estimat la valoarea de 250 de lei, prețul final este definit în formularul de comandă și pe baza documentelor legale emise de prestator.

6.2 Plata / plăţile abonamentelor se vor efectua de către achizitor în ziua prestării primei şedinţe sau în avans cu cel puţin o zi lucrătoare, prin numerar în baza bonului fiscal sau prin mijloacele on-line puse la dispoziţie de prestator (plata prin transfer bancar, on-line prin card bancar sau Paypal, sau al oricărui alt mijloc de plată electronică, plata poate fi susceptibilă de perceperea unei taxe pentru procesarea plăţii), în baza documentelor prevăzute de lege (bon fiscal, facturi, chitanţe, devize, procese-verbale de recepţie, etc.).

6.3 Plata / plăţile serviciilor cu o singură şedinţă se vor efectua în ziua prestării serviciilor prin numerar în baza bonului fiscal emis de prestator sau prin mijloacele on-line puse la dispoziţie de prestator (plata prin transfer bancar, on-line prin card bancar sau Paypal, sau al oricărui alt mijloc de plată electronică, plata poate fi susceptibilă de perceperea unei taxe pentru procesarea plăţii), în baza documentelor prevăzute de lege (bon fiscal, facturi, chitanţe, devize, procese-verbale de recepţie, etc.).

VII. Documentele contractului

7.1 Documentele care fac parte integrantă din prezentul contract sunt: – Clauza standard privind protecţia datelor personale; – Descrierea felului și tipurilor de servicii conform Anexa 1 trimisă prin emailul de confirmare a comenzii;

VIII. Obligațiile părților

8.1.1 Obligaţiile Prestatorului:

a) Prestatorul se obligă să respecte toate clauzele contractuale;

b) Prestatorul se obligă să respecte activitățile prevăzute în Anexa 1 din emailul de confirmare a comenzii și în descrierea prestării serviciilor comandate de către achizitor și detaliate în paginile site-ului https://cleaning-time.ro/;

c) Prestatorul are obligaţia de a asigura în preţul ofertat, în cantităţi suficiente, toate consumabilele, uneltele specifice şi materialele necesare efectuării în bune condiţii a curăţeniei, conform Anexa 1 trimisă achizitorului pe email;

d) Prestatorul nu răspunde şi nu suportă riscul şi eventualele pagube produse ca urmare a activităţii sale sau a utilizării unor detergenţi/dezinfectanţi/soluţii neadecvaţi diferitelor tipuri de suprafeţe la cererea Achizitorului.

e) să păstreze confidenţialitatea lucrărilor și a datelor personale.

8.1.2 Garanția calității

 
 
 
 
 

a) Prestatorul se obligă să remedieze deficiențele comunicate de achizitor astfel: Achizitorul pozează deficiențele constatate și le trimite în termen de maxim 24 de ore de la efectuarea ședinței pe Whatsapp la numărul de telefon 0729 06 20 60 sau prin email la [email protected] În cazul în care deficiențele nu se pot remedia printr-o intervenție rapidă și punctuală, se va efectua o ședință similară cu cea efectuată prin care se vor remedia punctele comunicate. Data și ora noii ședințe de curățenie se va stabili de comun acord.

b) Garanția calității descrisă la punctul 8.1.2 litera a) se va acorda o singură dată după fiecare ședință din cadrul abonamentelor și este valabilă o singură dată pentru ședința individuală de curățenie.

8.2. Obligaţiile Achizitorului:

a) Achizitorul se obligă să respecte toate clauzele contractuale;

b) Achizitorul se obligă să achite preţul contractului conform art. 6 din contract;

c) Achizitorul trebuie să asigure acces liber şi facil personalului Prestatorului pentru prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract.

d) Achizitorul trebuie să pună la dispoziţia Prestatorului toate informaţiile necesare prestării corespunzătoare a serviciilor.

e) Achizitorul trebuie să informeze Prestatorul cu privire la suprafeţe, corpuri, obiecte, etc care sunt sensibile, deteriorate sau au regim special de curățare.

f) Programările se pot anula cu minim 48 de ore înainte și se vor reprograma fără costuri suplimentare, în caz contrar ședința va fi considerată efectuată.

g) Doar în cazuri medicale și situații de forță majoră nu se vor percepe costuri pentru anularea programării.

h) Pentru perioada de concediu sau deplasări, achizitorul va anunţa cu minim o lună înainte pentru reprogramarea de comun acord a datelor calendaristice, ședințele incluse în abonamentul lunar pot fi reprogramate la o distanță de maxim 6 săptămâni de la efectuarea primei ședințe.

8.3 Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor:

a) În cazul în care achizitorul, din vina să exclusivă, nu onorează factura în termenul prevăzut, acesta datorează penalităţi de 0,1% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare datei scadente şi până la încasarea efectivă a sumei;

b) Orice obiect, suprafaţă, corpuri, etc cu regim special de curățare, deteriorat sau sensibil ce va fi deteriorat exclusiv din vina Prestatorului poate fi supus unei sancțiuni sau compensaţii în favoarea Achizitorului, doar dacă a fost respectat punctul 8.2, articolul d. Suma sanctiunii sau a compensației poate ajunge la un maxim de 10 ori valoarea prețului executării ședinței de curățenie și trebuie justificată cu documente sau prin evaluarea efectuată de un expert autorizat. Costul evaluării va fi suportat de către prestator;

IX. Subcontractanţi

9.1. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Achizitorul;

9.2. În situaţia prevăzută la alin. (9.1), prestatorul va obţine acordul Achizitorului privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi în executarea contractului.

9.3. Prestatorul nu va fi răspunzător faţă de client sau orice terţă parte pentru eventualele daune, inclusiv profiturile pierdute, economiile pierdute sau alte daune incidentale, indirecte sau speciale rezultate din prestarea serviciilor de către subcontractor;

9.4 Prestatorul se obligă să cesioneze achizitorului dreptul de a urmări orice pretenţie la daune pe care ar putea să o aibă împotriva subcontractantului, în situaţia în care acesta nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contractul de subcontractare.

X. Confidențialitate

10.1. Fără a aduce atingere execuţiei prezentului contract, achizitorul are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care prestatorul le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.

10.2. Dispoziţiile art. 10.1 se aplică în mod corespunzător şi prestatorului.

XI. Forță majoră

11.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care ii revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţă majoră aşa cum este definită de lege.

11.2. Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 10 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

11.3. Dacă în termen de 30 de zile, de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XII. Amendamente

12.1. În cazul abonamentelor toate ședințele se efectuează la aceeaşi adresă, abonamentul este per imobil și nu se vor presta servicii din cadrul abonamentului la altă adresă.

12.2 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.

XIII. Încetarea contractului

13.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral/unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

a) în termen de 10 de zile, de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă ca nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin şi nu ia măsuri în consecinţă;

b) este declarată în incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare judiciară (faliment) înainte de începerea executării clauzelor prezentului contract;

c) cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi.

d) notifică încetarea contractului către cealaltă parte, prin email sau mesaj text, cu minim 48 de ore înainte de data planificată pentru prestarea ședinței contractate.

e) pentru serviciile de tip abonament, achizitorul sau beneficiarul poate notifica încetarea contractului către cealaltă parte, prin email sau mesaj text, cu minim 48 de ore înainte de data planificată pentru prestarea ședinței individuale sau incluse în abonament, prestatorul va factura doar serviciile prestate până în acel moment, calculate conform prețurilor per ședință afișate pe site-ul https://cleaning-time.ro/ în listele de prețuri.

13.2. Contractul poate înceta, de asemenea, dacă ambele părţi convin astfel precum şi din orice alte cauze prevăzute de lege.

13.3. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 48 de ore înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

13.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

13.5. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea contractului.

XIV. Soluționarea litigiilor

14.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor.

14.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti.

sau

14.3. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, dacă nu se poate rezolva pe cale amiabilă de reprezentanţii părţilor, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Internaţional Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi.

14.4. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie.

XV. Amendamente

15.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.

15.2 Prestatorul poate cesiona creanţele născute din acest contract (drepturile financiare), în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil şi ale art. 61 din O.U.G. nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

15.3 Solicitările de plata către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile art.17.1.

XVI. Informații legale

16.1 Dacă o prevedere a acestui acord este ilegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de acest acord şi nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea oricăror prevederi rămase.

XVI. Clauze finale

20.1 Modificarea sau actualizarea prezentul contract, inclusiv în format electronic, devine activă şi acceptată din momentul semnării. Prezentul acord intră în vigoare numai atunci când este plasată o comandă prin intermediul unui formular de contact din cadrul site-ului https://cleaning-time.ro/.

20.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul sau, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Prezentul contract este încheiat astăzi data completării formularului de comandă.

Descarcă contractul

Termenii și condițiile au fost actualizate ultima dată la 31/05/2021

1. Introducere

Acești Termeni și condiții se aplică acestui sit web și tranzacțiilor legate de produsele și serviciile noastre. Este posibil să ai în continuare obligații ce decurg din contracte suplimentare legate de relația ta cu noi sau de orice produse sau servicii pe care le primești de la noi. În cazul în care orice prevederi ale unor contracte suplimentare intră în conflict cu prevederile acestor Termeni, prevederile acestor contracte suplimentare vor prevala.

2. Cu titlu de obligativitate

Prin înregistrarea, accesarea sau utilizarea în alt mod a acestui sit, ești de acord cu respectarea acestor Termeni și condiții stabiliți mai jos. Simpla utilizare a acestui sit implică cunoașterea și acceptarea acestor Termeni și condiții. În unele cazuri particulare, este posibil să îți cerem acordul explicit.

3. Proprietate intelectuală

Noi sau licențiatorii noștri deținem și controlăm toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală din sit și datele, informațiile și alte resurse afișate de sau accesibile pe sit.

3.1 Toate drepturile sunt rezervate

Cu excepția cazului în care un conținut specific impune altfel, nu ți se acordă o licență sau orice alt drept în baza drepturilor de autor, a mărcii comerciale, a brevetelor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală. Acest lucru înseamnă că nu vei utiliza, copia, reproduce, reda, afișa, distribui, îngloba în orice mediu electronic, modifica, inversa, decompila, transfera, descărca, transmite, monetiza, vinde, comercializa sau promova orice resurse de pe acest sit web. sub orice formă, fără permisiunea noastră scrisă exprimată în prealabil, cu excepția și numai în măsura în care se stipulează altfel în reglementările legale obligatorii (cum ar fi dreptul de a cita).

4. Proprietatea unei terțe părți

Situl nostru poate include legături sau alte referințe la siturile web ale altor părți. Nu monitorizăm și nu examinăm conținutul siturilor web ale altor părți către care acest sit web face trimitere. Produsele sau serviciile oferite de alte situri web vor fi supuse Termenilor și condițiilor aplicabile ale acestor terțe părți. Opiniile exprimate sau materialele care apar pe aceste situri nu sunt neapărat împărtășite sau aprobate de noi.

Nu vom fi responsabili pentru practicile de confidențialitate sau conținutul acestor situri. Vei suporta toate riscurile asociate cu utilizarea acestor situri web și a oricăror servicii terțe conexe. Nu vom accepta nicio responsabilitate pentru orice pierdere sau daună de orice fel, indiferent ce a cauzat-o, ca urmare a dezvăluirii de către tine a informațiilor personale către terți.

5. Utilizare în mod responsabil

Vizitând situl nostru, ești de acord să îl utilizezi numai în scopurile prevăzute și permise de acești Termeni, orice contracte suplimentare încheiate cu noi și legile, reglementările și practicile online general acceptate și liniile directoare din industrie. Nu trebuie să utilizezi situl sau serviciile noastre pentru a utiliza, publica sau distribui orice material care constă din (sau este legat de) software de calculator rău intenționat; să utilizezi datele colectate de pe situl nostru pentru orice activitate de marketing direct; să desfășori orice activități de colectare sistematică sau automată a datelor pe sau în legătură cu situl nostru.

Angajarea în orice activitate care cauzează sau poate provoca daune sitului sau care interferează cu performanța, disponibilitatea sau accesibilitatea sitului este strict interzisă.

6. Politica de rambursare și returnare

6.1 Dreptul de reziliere

Ai dreptul de a rezilia acest contract în termen de 14 zile fără să oferi nicio justificare.

Perioada de reziliere va expira după 14 zile din ziua încheierii contractului.

Pentru a îți exercita dreptul de reziliere, trebuie să ne informezi despre decizia ta de a rezilia acest contract printr-o declarație fără echivoc (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail). Detaliile noastre de contact pot fi găsite mai jos. Poți utiliza modelul atașat de formular de reziliere, dar nu este obligatoriu.

Dacă utilizezi această opțiune, îți vom comunica fără întârziere o confirmare de primire a unei astfel de retrageri sau rezilieri pe un suport durabil (de exemplu prin e-mail).

Pentru a respecta termenul de reziliere, este suficient să trimiți comunicarea ta cu privire la exercitarea dreptului de reziliere înainte de expirarea perioadei de reziliere.

6.2 Efectele rezilierii

If you withdraw from this contract, we shall reimburse you all payments received from you, including the costs of delivery (with the exception of the supplementary costs resulting from your choice of a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract. Vom efectua o astfel de rambursare utilizând același mijloc de plată pe care l-ai utilizat pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care ai convenit în mod expres altfel; în orice caz, nu vei suporta nicio taxă ca urmare a unei astfel de rambursări.

Dacă ai solicitat începerea prestărea serviciilor în timpul perioadei de reziliere, ne vei plăti o sumă proporțională cu ceea ce a fost furnizat până când ne-ai comunicat rezilierea acestui contract, în comparație cu acoperirea integrală a contractului.

Te rugăm să reții că există unele excepții legale de la dreptul de reziliere și, prin urmare, unele articole nu pot fi returnate sau schimbate. Te vom anunța dacă acest lucru se aplică în cazul tău particular.

7. Trimiterea ideilor

Nu trimite idei, invenții, lucrări de autor sau alte informații care pot fi considerate propria ta proprietate intelectuală, cu excepția cazului în care am semnat mai întâi un acord privind proprietatea intelectuală sau un acord de nedivulgare. Dacă ne furnizezi informațiile în absența unui astfel de acord scris, ne acorzi o licență mondială, irevocabilă, neexclusivă, fără drepturi de autor pentru a utiliza, reproduce, stoca, adapta, publica, traduce și distribui conținutul tău prin orice mijloc existent sau viitor.

8. Încetarea utilizării

Putem, la propria noastră discreție, în orice moment, să modificăm sau să întrerupem accesul, temporar sau permanent, la situl web sau la orice serviciu de pe acesta. Ești de acord că nu vom fi răspunzători față de tine sau de orice altă terță parte pentru orice astfel de modificare, suspendare sau întrerupere a posibilității de acces ori utilizare a sitului web ori a conținutului pe care l-ai partajat pe sit. Nu vei avea dreptul la nicio compensație sau altă plată, chiar dacă anumite caracteristici, setări și/sau orice Conținut cu care ai contribuit sau pe care ai ajuns să te bazezi sunt pierdute definitiv. Nu trebuie să ocolești sau să eviți, ori să încerci să ocolești sau să eviți orice măsuri de restricționare a accesului pe situl nostru web.

9. Garanții și răspundere

Nimic din această secțiune nu va limita sau exclude nicio garanție implicită prin lege, limitarea sau excluderea căreia ar fi ilegale. Acest sit web și tot conținutul de pe sit sunt furnizate ca atare și în măsura disponibilității actuale și pot include inexactități sau erori tipografice. Respingem în mod explicit toate garanțiile de orice fel, fie ele explicite sau implicite, cu privire la disponibilitatea, acuratețea sau caracterul complet al Conținutului. Nu oferim nicio garanție că:

  • acest sit web sau produsele ori serviciile noastre îți vor satisface cerințele;
  • acest sit web va fi disponibil în mod neîntrerupt, în timp util, sigur sau fără erori;
  • calitatea oricărui produs sau serviciu cumpărat sau obținut de tine prin intermediul acestui sit îți va satisface așteptările.

Nimic de pe acest sit web nu constituie sau este menit să constituie sfaturi juridice, financiare sau medicale de orice fel. Pentru consultanță, ar trebui să consulți un profesionist corespunzător.

Următoarele dispoziții ale acestei secțiuni se vor aplica în măsura maximă permisă de legea aplicabilă și nu vor limita sau exclude răspunderea noastră cu privire la orice problemă pe care ar fi ilegal sau interzis să o limităm pentru care ar fi ilegal sau interzis să ne excludem răspunderea. Nu vom fi răspunzători în niciun caz pentru orice daune directe sau indirecte (inclusiv orice daune legate de pierderea profiturilor ori veniturilor, pierderea ori deteriorarea datelor, software-ului ori a bazelor de date sau pierderea ori deteriorarea proprietății sau datelor) suportate de tine sau de orice terță parte, care rezultă din accesarea sau sau utilizarea de către tine a sitului nostru web.

Cu excepția măsurii în care orice contract suplimentar prevede în mod expres altceva, răspunderea noastră maximă față de tine pentru toate daunele care decurg din, sau legate de, situl web sau de orice produse și servicii comercializate sau vândute prin intermediul sitului, indiferent de forma acțiunii legale care impune răspunderea (indiferent dacă pe baza contractului, echitate, neglijență, conduită intenționată, delict sau altă formă de acțiune legală) vor fi limitate la prețul total pe care ni l-ai plătit pentru a cumpăra astfel de produse sau servicii sau pentru a utiliza situl web. O astfel de limită se va aplica în totalitate tuturor revendicărilor, acțiunilor și cauzelor de acțiune de orice fel și natură.

10. Confidențialitate

Pentru a accesa situl și/sau serviciile noastre, este posibil să ți se solicite să furnizezi anumite informații despre tine, în cadrul procesului de înregistrare. Ești de acord ca orice informație pe care o furnizezi să fie întotdeauna exactă, corectă și actualizată.

Luăm în serios datele tale personale și ne angajăm să îți protejăm confidențialitatea. Nu vom folosi adresa ta de e-mail pentru mesaje nesolicitate. Orice e-mailuri pe care ți le trimitem vor fi numai în legătură cu furnizarea de produse sau servicii convenite.

11. Restricții la export/conformare la legislație

Accesul la sit din teritorii sau țări în care conținutul sau achiziționarea produselor sau serviciilor vândute pe sit sunt interzise. Nu poți utiliza acest sit web dacă acest lucru încalcă legile și reglementările de export din România.

12. Marketing afiliat

Prin intermediul acestui sit web ne putem angaja în activități de marketing afiliat, prin care primim un procent din, sau un comision pentru, vânzarea de servicii sau produse pe sau prin intermediul acestui sit web. De asemenea, putem accepta sponsorizări sau alte forme de compensare publicitară de la organizații. Această dezvăluire este destinată respectării cerințelor legale privind marketingul și publicitatea care se pot aplica, cum ar fi regulile Comisiei federale pentru comerț din SUA (US Federal Trade Commission).

13. Cesiune

Nu poți cesiona, transfera sau subcontracta niciunul dintre drepturile și/sau obligațiile tale în conformitate cu acești Termeni și condiții, în totalitate sau parțial, către niciun terț fără acordul nostru prealabil, exprimat în scris. Orice presupusă cesiune care încalcă această secțiune va fi nulă.

14. Încălcarea acestor Termeni și condiții

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi care ne revin în baza acestor Termeni și Condiții, dacă încalci în vreun fel acești Termeni și Condiții, putem lua măsurile pe care le considerăm adecvate pentru a face față încălcării, inclusiv suspendarea temporară sau definitivă a accesului tău la sit, contactând furnizorul tău de servicii de internet pentru a solicita blocarea accesului la sit web și/sau inițierea de acțiuni în justiție împotriva ta.

15. Despăgubire

Ești de acord să ne despăgubești, să ne aperi și să ne menții în afara oricărei acuzații, revendicări, răspunderi, daune, pierderi și cheltuieli, referitoare la încălcarea acestor Termeni și condiții și a legilor aplicabile, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de confidențialitate. Ne vei rambursa cu promptitudine pentru daunele, pierderile, costurile și cheltuielile legate de sau care decurg din astfel de daune.

16. Renunțare

Nerespectarea oricărei dispoziții prevăzute în acești Termeni și Condiții și în orice Acord sau neexercitarea oricărei opțiuni de reziliere nu va fi interpretată ca renunțarea la aceste prevederi și nu va afecta valabilitatea acestor Termeni și Condiții sau a oricărui Acord sau orice parte a acestora, sau dreptul ulterior de a pune în aplicare fiecare dispoziție.

17. Limba

Acești Termeni și condiții vor fi interpretați și înțeleși exclusiv în Romanian. Toate notificările și corespondența vor fi scrise exclusiv în limba respectivă.

18. Întregul acord

Acești Termeni și condiții, împreună cu Declarația noastră de confidențialitate și Politica privind cookie-urile, vor constitui întregul acord între tine și Hofmann Cleaning SRL în legătură cu utilizarea de către tine a acestui sit web.

19. Actualizarea acestor Termeni și condiții

Este posibil să actualizăm periodic acești Termeni și condiții. Cade în obligația ta să verifici periodic acești Termeni și condiții pentru modificări sau actualizări. Data prevăzută la începutul acestor Termeni și condiții este ultima dată de revizuire. Modificările aduse acestor Termeni și condiții vor intra în vigoare după publicarea lor pe acest sit. Continuarea utilizării acestui sit web după publicarea modificărilor sau actualizărilor va fi considerată o notificare a acceptării tale de a respecta și de a fi obligat de acești Termeni și Condiții.

20. Alegerea legislației aplicabile și a jurisdicției

Acești Termeni și condiții se vor supune legilor din România. Orice litigii legate de acești Termeni și Condiții vor fi supuse jurisdicției instanțelor judecătorești din România. În cazul în care o parte sau dispoziție a acestor Termeni și Condiții este considerată de o instanță sau de o altă autoritate ca fiind invalidă și/sau inaplicabilă conform legislației aplicabile, o astfel de parte sau dispoziție va fi modificată, ștearsă și/sau aplicată în măsura maximă permisă, astfel încât să pună în aplicare intenția acestor Termeni și condiții. Celelalte prevederi nu vor fi afectate.

21. Informații de contact

Acest sit web este deținut și operat de Hofmann Cleaning SRL.

Ne poți contacta în legătură cu acești Termeni și condiții prin pagina noastră de contact.

Sau scriindu-ne ori trimițându-ne un e-mail la următoarea adresă: mihai@cleaning-time.ro
Str. Morii, nr 75, Crivăţ, Călărași

Prezentările noastre legale și de reglementare complete pot fi găsite pe această pagină.

22. Descarcă

You can also download our Terms and Conditions as a PDF.